LIONSCLUB WERKT AAN BEHOUD KNOTWILGEN 

 

De opzet van de jaarlijkse knotactie van de Lionsclub Alblasserwaard Tablis was dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Iemand helpen, knotwilgen voor de toekomst in stand houden en teambuilding waren de drie elementen, die 17 februari 2018 de boventoon voerden. Achttien enthousiaste leden van de club genoten van de vrije natuur en wisten een flink aantal knotwilgen onder handen te nemen. 

 

Vooraf werd er via een oproep in de krant afgetast waar de meeste behoefte zou bestaan aan een stukje immateriële dienstverlening.  Dat resulteerde in een aantal reacties, waarvan er enkele nader zijn onderzocht. Veiligheid en bereikbaarheid bepaalden uiteindelijk waar de werkzaamheden zouden gaan plaatsvinden. 

Op de zaterdag van realisatie was het echt ‘lekker knotweer’. Beter kon niet. En heerlijke zon en het had ’s morgens vroeg net hard genoeg gevroren om de grond voldoende stevigheid te geven. Met geleend materieel, zoals speciale knottrappen en een professionele takkenversnipperaar konden de deskundige zagers aan de slag, terwijl de overige leden van de club de takken richting versnipperaar sleepten. Achteraf kan met tevredenheid worden teruggekeken op een mooie klus. Naast hulp bieden en teamgeest creëren stond de aandacht voor de knotwilg centraal. De knotwilg is een heemboom die thuishoort in de Alblasserwaard. Maar het jaarlijkse onderhoud is er aanleiding toe dat er steeds meer verdwijnen. Deze verschraling van het landschap moeten we als streekbewoners tegengaan. 

De Lions Alblasserwaard Tablis is een serviceclub, die zich enerzijds inzet voor het organiseren van activiteiten waarmee geld bijeen wordt gebracht voor goede doelen. Anderzijds staat ook het helpen van de medemens hoog in het vaandel. Dat kan zijn op allerlei gebied, financiële ondersteuning, maar ook daadwerkelijke hulp of advies. Alles waar op enig moment behoefte aan is. Voor meer informatie belt u met secretaris Dick de Jong: 06-22845889. U kunt ook per email contact opnemen:  alblasserwaard.tablis@lions.nl. En als u eerst meer wilt weten, de website van de club geeft ook nadere informatie: www.alblasserwaardtablis.lions.nl.