Beste Lions en medelezers

 

Uit de pen van Clublid Dick de Jong zullen op deze pagina's club en streek wetenswaardigheden worden gepubliceerd. 

Leerzaam, waardevol en leuk om te weten.

Mocht u er behoefte aan hebben hier op aan te vullen met eigen bijdragen dan is dat zeer welkom. 

Neem daarvoor contact op met Dick de Jong om e.e.a. af te stemmen.

Voor bijpassend fotomateriaal uit het verleden kunt u terecht bij Jan van Leeuwen